beschrijving beschrijving

Tekening van een waterbak van het fort Amsterdam

Afbeelding

Tekening van een waterbak van het fort Amsterdam

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: "Afteekening van een verwulfde waterbak geprojecteert te maken tegens de courtine tusschen de bastionsvlaggestok en de katte aan het fort Amsterdam à Curaçao."

Dit ontwerp voor een waterbak op de courtine tussen de bastions Vlaggestok en De Kat, is gemaakt tijdens de twee bloeitijd van Curaçao ten tijde van de grote Europese oorlogen halverwege de achttiende eeuw. Tien jaar eerder had directeur Jacob Pietersz Tolck (1639-1642) het zuidelijke zeewaarts gelegen bastion af laten breken om deze courtine te bouwen. Deze profielen doen vermoeden dat de courtine rond 1751 al grotendeels voltooid was.

Oorsprong: "Behoorende tot de memorie van den Heer Generaal Burmania gedateert den 14 November 1751."

Schaal 1 : 84 of 7 Rijnl. voet op 1 duim.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.