beschrijving beschrijving

Kaart van St. Eustatius

Afbeelding

Kaart van St. Eustatius

Heneman, Johan Christoph van / Schrijver, Carel Gustaaf / Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: "Plan en profilen van de haven van de Willemstad op het eijland Curaçao zo als dezelve bij naauwkeurige metinge en pijlinge bevonden is op den 26 Augustus 1748.”

Deze zeldzame hydrografische kaart met drie profielen van de toegang tot de Sint Annabaai, gebaseerd op metingen en peilingen van 26 augustus 1748, gaat mogelijk terug op het werk van de militair ingenieurs Carel Gustaaf Schrijver en Godfried Carel Esdré. In het Nationaal Archief zijn nog drie andere versies bewaard gebleven, met inventarisnumers VEL598-599 en 4.OBPV 1.131, die echter geen van alle uitsluitsel geven over de maker. De hier afgebeelde kaart betreft een latere kopie, gezien de stijl van de belettering en andere elementen in de weergave. Als meest waarschijnlijke maker komt de militair ingenieur Johan Christoph Heneman in aanmerking. Zie ook de vergelijkbare kaart van de Caracasbaai op VEL643.

Het noorden is rechts

Schaal van 1 : 2880 (plattegrond) en 1 : 1440 (profiel).

Achterop gemerkt: "Register 25, Deel I, folio 118".

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)