beschrijving beschrijving

Kaart van Curaçao en Willemstad

Afbeelding

Kaart van Curaçao en Willemstad

Keulen, Gerard Hulst van

Titel Leupe: Nieuw afteekening van het Eyland Curaçao, vertoondende alle desselfs geleegentheeden, mitsgaders de haven en 't fort Amsterdam enz.

Deze kaart van Curaçao uit 1715 door Gerard van Keulen is gebaseerd op het voorbeeld van Jacob Robijn uit diens editie van Het Brandende Veen van 1680. Het inzetkaartje, de fantasietekening van Fort Amsterdam en de vorm van het eiland nam Van Keulen over van Robijn, al heeft hij wel de baaien tot een realistischer omvang teruggebracht. De weergave van Willemstad op het inzetkaartje licht aangepast: het binnenhaventje aan de zijde van het Waaigat is hier, net als in werkelijkheid, ondertussen gedempt ten behoeve van de uitbreiding van de stadsbebouwing.

Zie ook VEL590B en C, andere versies van deze kaart.

Het noorden is linksboven.

Schaalstok van 3 Duijtsche Mijlen = [ca. 1 : 106.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)