beschrijving beschrijving

Kaart van de Nederlandse bezittingen in Guyana

Afbeelding

Kaart van de Nederlandse bezittingen in Guyana

Bouchenroeder, F. van

Titel Leupe: Generale en speciale kaart der Colonien van de republicq der Ver. Nederl., geleegen in Guyana, langs de Zeekust der rivieren Poumaron, Essequebo, Demerary; van de grensen van Berbice tot de rivier Morocco aan de grens in de Spaansche Bezitting Oronoco.

De kaart toont onder andere de algemene topografie, de plantagegebieden, de fortificaties, de (militaire) verbindingswegen en het agrarisch grondgebruik.

Legenda: _Koffy. Zuiker. Katoen. Cacao. Bosch. Verlaate

Braak

en Kostgronden. Steenbakkereij en Mezeley. Werk

en Bouwhout. Zaag Moolen. Ryst

Tabakgronden. Kerk. Indianen Dorpe en Wooningen. A t/m F: Geprojecteerde Linien, en Canaals tot eene binnenlandsche Communicatie en Defensie. x t/m y: Geprojecteerde Militaire Posten van Europeesche Soldaaten, en Neger Militie Cultures tot den Onderhoud der Troupen. AA Terrain reservé. aa Batteries projettés. bb Canaux projettés. cc [idem]. dd [idem] _

Opschriften: NB de Rivier Cajonie heeft naar omtrent nog 2000 Roeden Loop, een Vall genaamt Akajoe. De Oevers der Rivieren en Kreeken Zyn meest all met Zwaare Bosschen, en de Savaanes of Weilanden met Kruipelbosch, en Riet bewassen, ’t welk laatste rottende tot Sluik wordt; en terwijl het Regenwaater niet genoegzaam kan afloopen, zoo zijn de Weilanden veel moerassig.

Schaalstok van 6000 Roeden (schaal ca 1:193.000)

Dit is een manuscriptversie van VEL1490A. Zie ook VEL1488.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.