beschrijving beschrijving

Kaart van de geplande Batterijen bij de monding van de rivieren Suriname en Commewijne

Afbeelding

Kaart van de geplande Batterijen bij de monding van de rivieren Suriname en Commewijne

Müller, G.J.

Titel Leupe: Plan der fortress Nieuw Amsterdam, beneffens twee geprojecteerde Battereien A, B.

Deze kaart toont de voorgenomen bouw van de redoutes Purmerend en Leyden, en moet daarom dateren uit de vroege achtiende eeuw.

De tekenaar toont aan hoe de redoutes het fort Amsterdam aanvullen en wederzijds kunnen beschermen met kanonvuur.

De schootslijnen zijn per kannon voorgesteld en markeren ook hoe vijandelijke schepen de toegang tot beide rivieren verhinderd kan worden.

Schaal van 100 Rijnlandse Roeden = 115 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.