beschrijving beschrijving

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Afbeelding

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Plan van defensie der rivier Suriname en mond der Commewyne. Project van Verstopping (der rivier).

Deze kaart toont de zogenoemde ‘Linie van Verstopping’, dus de afsluiting in tijd van oorlog, van de monding van de Suriname zoals dit tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog nader werd uitgewerkt op basis van de eerste, geïmproviseerde opzet daartoe in 1781-1782.

Het anonieme plan dateert waarschijnlijk uit het laatstgenoemde jaar en toont zowel de geprojecteerde ideale blokkadelijn tussen de redoutes Purmerend en Leiden als de feitelijke posities van de schepen die hier in 1781 bij het bekend worden van de staat van oorlog werden gestationeerd.

In de zeer uitvoerige verklaring worden enkele daarvan bij naam genoemd; de betekenis van de letters in verkorte vorm is: A.B.C.D. de vier grootste en best bewapende schepen in de Surinamerivier nabij het fort; E.F.G.H.I. vijf andere grote schepen in het midden van de Suriname; K. een platboomde ‘cannoniere’ (kanonneerboot) op de ondiepte bij de westoever om te voorkomen dat kleine vijandelijke vaartuigen daar langs de grote schepen kunnen glippen; L.M.N.O. vier andere platboomde kanonneerboten om de overwegend ondiepe Commewijne af te sluiten.

Schaalstok van 300 Reinlandse Roeden = [ca. 1 : 9.700].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)