beschrijving beschrijving

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Afbeelding

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Hurter, Johan Conrad

Titel Leupe: Plaan van Defensie van Rio Surinaame en derselver fortresse, toonende hoe en op welke manier het inkomen in gen. rivier best koende belett en in cas van oorlog verstoppt worden enz.

Deze kaart toont de zogenoemde ‘Linie van Verstopping’, dus de afsluiting in tijd van oorlog, van de monding van de Surinamerivier, zoals tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog uitgewerkt op basis van de eerste, geïmproviseerde opzet daartoe in 1781-1782.

Dit overzicht van het gehele mondingsgebied laat de opstelling van de blokkadeschepen en kanonneerboten zien.

Rechts op de kaart een profiel van de rivier langs de linie.

Een aparte kleine kaart van het fort Amsterdam is ook inbegrepen met details over de gebouwen daarin.

Dit is een van de eerste kaarten die deze linie aftekent, en ligt ten grondslag aan latere kaarten (bijvoorbeeld VEL2006 en VEL2007).

Oorsprong: bijlage 1451a overgezonden bij missive van Gouv Gen Nepveu de dato 8 jul 1776.

Schaal van 60 Kettingen = 130 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)