beschrijving beschrijving

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Afbeelding

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Schetsplan van de verdediging van de rivier Suriname tot aan de fortress Zeelandia, en van den mond der Commowyne.

Deze kaart toont de zogenoemde ‘Linie van Verstopping’, dus de afsluiting in tijd van oorlog, van de monding van de Surinamerivier, zoals tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog uitgewerkt op basis van de eerste, geïmproviseerde opzet daartoe in 1781-1782.

Dit overzicht van het gehele mondingsgebied geeft deze linie met ankers en driehoeken aan tussen de redoutes Purmerend en Leyden.

Kanonschepen liggen achter deze linie.

Het valt op dat de linie hier dichter bij de monding ligt dan op een van de andere kaarten ervan (VEL2005).

Schaal van 60 Kettingen = 130 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)