beschrijving beschrijving

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Afbeelding

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Generaal defensie plan van Rio Suriname enz. geapprobeerd en geordonneert October 1784.

Deze kaart toont de zogenoemde ‘Linie van Verstopping’, dus de afsluiting in tijd van oorlog, van de monding van de Surinamerivier, zoals tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog uitgewerkt op basis van de eerste, geïmproviseerde opzet daartoe in 1781-1782.

Deze kaart toont een barrière van bundels drijvende, aan de rivierbodem verankerde boomstammen die nagenoeg de volle breedte van de rivier onbevaarbaar moeten maken. De constructie is in detail uitgewerkt in een tekening links op de kaart.

De opstelling van de blokkadeschepen en kanonneerboten tussen de Purmerend en Leyden redoute is ook weergegeven.

Schaal van 200 Roeden à 12 voeten = 118 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)