beschrijving beschrijving

Plan om de monding van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Afbeelding

Plan om de monding van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Specieele kaart van de mond van Rio Suriname, met deselfs defensie werken, dieptens enz.

Deze kaart toont de zogenoemde ‘Linie van Verstopping’, dus de afsluiting in tijd van oorlog, van de monding van de Suriname zoals tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog uitgewerkt op basis van een eerste, geïmproviseerde opzet daartoe in 1781-1782.

Deze kaart richt zich op de afstand die de blokkadeschepen en kanonneerboten moeten afleggen om in opstelling te komen.

Twee groene lijnen geven aan hoe de schepen van de rede bij Paramaribo naar de ankerplaatsen bij de Linie van Verstopping horen te varen.

Bij de kust is ook het wachtpunt getekend waarvmee signalen aan de schepen worden gezonden. Ook zijn de plantages nabij de monding aangeduid.

Schaal van 1000 Roeden à 12 voeten = 200 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)