beschrijving beschrijving

Meting van de waterdiepten tussen de verdedigingswerken aan de monding van de Surinamerivier

Afbeelding

Meting van de waterdiepten tussen de verdedigingswerken aan de monding van de Surinamerivier

Heneman, Johan Christoph van

Titel Leupe: Plan van de peyling der rivier Suriname, tusschen de redout Purmerend en Leyden, tusschen Leyden en het fort Nieuw Amsterdam van de Commewyne, en van Nieuw Amsterdam tot de redout Purmerend van de rivier Suriname.

Deze kaart toont de gemeten waterdiepten bij eb in de monding van de Commewijne en Surinamerivier. Deze meting trekt drie lijnen tussen het Fort Nieuw Amsterdam, de redoute Purmerend aan de westoever van de Suriname, en de redoute Leyden aan de oostzijde ervan. Deze gegevens waren onder andere van belang voor de verdediging van de kolonie. De serie schetsen over de ‘plannen van verstopping’ die na 1780 zijn getekend (zie VEL2020 t/m 2027), leggen bijvoorbeeld de nadruk op kannonenboten of 'canoniere' die met zeilen of roeiers vijandige schepen moesten weerhouden. Het platte dek van deze boten was voordelig tijdens eb. Daarnaast was ook een plan van versperring in ontwikkeling waarbij drijvende stammen met staken in de rivier geplaatst zouden worden via ankers. Ook voor dit plan waren dieptemetingen noodzakelijk.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 100 Kettingen à 66 V.t Rhynl: = [ca. 1 : 8.600].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)