beschrijving beschrijving

Meting van de waterdiepten tussen de redoutes aan de monding van de Surinamerivier

Afbeelding

Meting van de waterdiepten tussen de redoutes aan de monding van de Surinamerivier

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Plan van de Peyling der rivier Suriname, tusschen de redouten Leyden en Purmerend.

Deze anonieme kaart volgt de meting van Johan Christoph Henemans waterdiepten bij eb in de monding van de Commewijne

en Surinamerivier (VEL2018) op. In tegenstelling tot Heneman, trekt deze slechts een lijn tussen de redoute Purmerend aan de westoever van de Suriname, en de redoute Leyden aan de oostzijde ervan. Deze bodem van de rivier is naast de lijn beschreven. Deze gegevens waren onder andere van belang voor de verdediging van de kolonie. De serie schetsen over de ‘plannen van verstopping’ die na 1780 zijn getekend (zie VEL2020-2027), leggen bijvoorbeeld de nadruk op kannonenboten of 'canoniere' die met zeilen of roeiers vijandige schepen moesten weerhouden. De platte bodem van deze boten was voordelig tijdens eb. Daarnaast was ook een plan van versperring in ontwikkeling waarbij drijvende stammen met staken in de rivier geplaatst zouden worden via ankers. Ook voor dit plan waren dieptemetingen noodzakelijk.

Het noorden is linksonder.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)