beschrijving beschrijving

Vootstelling van een kanonneervlot

Afbeelding

Vootstelling van een kanonneervlot

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe: Vorstelling van een Cannonier Pont, leggende op de rivier Surinaamen.

Deze schets maakt een onderdeel uit van de serie ‘plannen van verstopping’ die na 1780 is gevormd (zie VEL2020-2027). Een belangrijk aspect van deze plannen waren de kanonneerboten of 'canoniere' die met zeilen of roeiers vijandige schepen moesten weerhouden. De geringe diepgang van deze boten was voordelig tijdens eb, maar de balans tussen wendbaarheid en de platte bodem was lastig te vinden. De bewapening lijkt veel te zwaar, ook in gewicht, voor de lichte, onstabiele pontonvaartuigen met hun geringe vrijboord en diepgang, zelfs indien die van een flinke hoeveelheid ballast zouden worden voorzien. Van een behoorlijke bescherming voor de kanonniers was gezien de geringe dikte van de scheepswand geen sprake, terwijl de pontons kennelijk ook niet op eigen kracht konden varen. Dit plan werd in 1793 gepresenteerd maar is nooit gerealiseerd. Afgaande op de tekenstijl en het handschrift is het aannemelijk dat het gaat om een ontwerp van de majoor Böhm, die hier dus een eigen draai geeft aan de eerdere plannen van Wollant. Naast de ontwerpen voor boten. was ook een plan van versperring in ontwikkeling waarbij drijvende stammen met staken in de rivier geplaatst zouden worden via ankers.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)