beschrijving beschrijving

Profiel van een kanonneerboot

Afbeelding

Profiel van een kanonneerboot

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Plan van de Canoneerboot met zyn riemen enz.

Deze schets maakt een onderdeel uit van de serie ‘plannen van verstopping’ die na 1780 is gevormd (zie VEL2020-2027). Een belangrijk aspect van deze plannen waren de kanonneerboten of 'canoniere' die met zeilen of roeiers vijandige schepen moesten weerhouden. De geringe diepgang van deze boten was voordelig tijdens eb, maar de balans tussen wendbaarheid en de platte bodem was lastig te vinden. De bewapening lijkt veel te zwaar, ook in gewicht, voor de lichte, onstabiele pontonvaartuigen met hun geringe vrijboord en diepgang, zelfs indien die van een flinke hoeveelheid ballast zouden worden voorzien. Van een behoorlijke bescherming voor de kanonniers was gezien de geringe dikte van de scheepswand geen sprake, terwijl de pontons kennelijk ook niet op eigen kracht konden varen. Dit plan werd in 1793 gepresenteerd maar is nooit gerealiseerd.

Deze tekening kan vanwege het gebruik van het geheimschrift uit diens defensieplan van 1781 met zekerheid aan Johann Friedrich Ferdinand Wollant worden toegeschreven. Het ontwerp voor een geroeide kanonneerboot met de profielen lijkt bedoeld als een verkleinde en vereenvoudigde uitvoering van de variant met zeilen op VEL2024 en 2025.

Schaalstok van 20 voet Amsterdams = [ca. 1 : 33].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)