beschrijving beschrijving

Plan voor een kanonneerboot

Afbeelding

Plan voor een kanonneerboot

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Project plan van eene vloot batterye ter defensie van de mond van ’t rivier Suriname.

Deze schets maakt een onderdeel uit van de serie ‘plannen van verstopping’ die na 1780 is gevormd (zie VEL2020-2027). Een belangrijk aspect van deze plannen waren de kanonneerboten of 'canoniere' die met zeilen of roeiers vijandige schepen moesten weerhouden. De geringe diepgang van deze boten was voordelig tijdens eb, maar de balans tussen wendbaarheid en het platte dek was lastig te vinden. De bewapening lijkt veel te zwaar, ook in gewicht, voor de lichte, onstabiele pontonvaartuigen met hun geringe vrijboord en diepgang, zelfs indien die van een flinke hoeveelheid ballast zouden worden voorzien. Van een behoorlijke bescherming voor de kanonniers was gezien de geringe dikte van de scheepswand geen sprake, terwijl de pontons kennelijk ook niet op eigen kracht konden varen. Dit plan werd in 1793 gepresenteerd maar is nooit gerealiseerd. Deze tekening kan vanwege het gebruik van het geheimschrift uit diens defensieplan van 1781 met zekerheid aan Johann Friedrich Ferdinand Wollant worden toegeschreven. Naast de ontwerpen voor boten, was ook een plan van versperring in ontwikkeling waarbij drijvende stammen met staken in de rivier geplaatst zouden worden via ankers. -Schaalstok van 30 Voeten Rhijnl. = [ca. 1 : 70].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)