beschrijving beschrijving

Ontwerp voor een oven voor gloeiende kogels

Afbeelding

Ontwerp voor een oven voor gloeiende kogels

Hottinger, Johann Heinrich

Titel Leupe: Plan van gloeiovens, voor kogels à 18 pond, aan wal en op een Canonneerboot of pont, met de daarby behoorende gereedschappen.

Deze tekening heeft te maken met de zogenoemde ‘Linie van Verstopping’, dus de afsluiting in tijd van oorlog, van de monding van de Suriname zoals dit tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog nader werd uitgewerkt op basis van de eerste, geïmproviseerde opzet daartoe in 1781-1782. Deze linie zou getrokken worden tussen het fort Nieuw-Amsterdam en de redoutes Leyden en Purmerend. Om deze linie goed te verdedigen was een opstelling van blokkadeschepen en kanonneerboten nodig. Deze tekening maakte waarschijnlijk deel uit van het verslag van de inspectiereis langs de Nederlandse bezittingen aan de Goudkust en in West-Indië van januari 1786 tot augustus 1787 met het marinefregat Hector. Deze tekening toont het gebruik van de zogenaamde 'gloeiende kogels' door deze schepen; kogels die voor brandstichting gebruikt konden worden. Een uitgebreid systeem is zichtbaar voor een oven om deze gloeiende kogels op houten schepen te doen branden. De totale kosten van de versperring beraamde Hottinger op bijna 93.000 gulden; tot uitvoering is het dan ook nooit gekomen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)