beschrijving beschrijving

Plan voor de verdediging van de Surinamerivier

Afbeelding

Plan voor de verdediging van de Surinamerivier

Hiemcke, Albrecht Helmuth

Titel Leupe: Plan van defentie der rivier Suriname en mond der Commowyne.

Hier weergegeven is Hiemcke’s ontwerp voor de zogenoemde ‘Linie van Verstopping’, dus de afsluiting in tijd van oorlog van de monding van de Surinamerivier, zoals dit tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog nader werd uitgewerkt op basis van de eerste, geïmproviseerde opzet daartoe in 1781-1782. In het algemeen wijkt zijn plan niet af van dat van anderen, maar wel bevat de kaart veel informatie over de modderbanken, mangroves en de dieptegraden van de Surinamerivier.

Schaal van 1000 Roeden à 12 Rijnlandse voeten = 140 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.