beschrijving beschrijving

Kaart van de geprojecteerde Linie van Verstopping

Afbeelding

Kaart van de geprojecteerde Linie van Verstopping

Friderici, Juriaan François de / Böhm, Johann Gottfried Rabanus / Hottinger, Johann Heinrich / Kikkert, Albert

Titel Leupe: ”Plan van een gedeelte der rivier van Surinaame waarop aengetoond word de legging der geprojecteerde linie van verstopping, alsmeede de dispositie der batterijen, canonneerchaloupen en gewaapende scheepen, dienende tot defensie van de gemelde linie (Copie).”

Dit is een kaart van de zogenoemde ‘Linie van Verstopping’, dus de afsluiting in tijd van oorlog, van de monding van de Suriname zoals dit tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog nader werd uitgewerkt op basis van de eerste, geïmproviseerde opzet daartoe in 1781-1782. Hier is alleen het riviergedeelte rondom Fort Nieuw Amsterdam en de beide redoutes uit 1786 afgebeeld. Dit alternatieve plan maakte deel uit van het verslag van de inspectiereis langs de Nederlandse bezittingen aan de Goudkust en in West-Indië van januari 1786 tot augustus 1787 met het marinefregat Hector, geleid door de luitenant-ingenieur Johann Heinrich Hottinger en de luitenant-ter-zee (later kapitein-ter-zee) Albert Kikkert. Deze tocht was de eerste van deze aard die na de oorlog met Engeland werd ondernomen. Hottinger en Kikkert verbleven tussen 9 november 1786 en 2 maart 1787 in Suriname, en inspecteerden met medewerking van de ingenieur Johann Gottfried Rabanus Böhm, de militair commandant Juriaan François de Friderici en gouverneur Jan Gerhard Wichers de verdedigingswerken in de kolonie.

De hier gereproduceerde kaart van het project is gezien het handschrift en de tekenstijl waarschijnlijk niet van Hottinger zelf, maar komt wel volledig overeen met een tweede versie die zich nog in zijn oorspronkelijke verslag bevindt (Nationaal Archief, 1.01.50 inv.nr. 1287). Behalve de namen van Hottinger en Kikkert zijn voor akkoord ook die van Wichers, De Friderici en Böhm vermeld.

Het noorden is onder.

Schaal van 1 : 6500.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)