beschrijving beschrijving

Kaart van Suriname

Afbeelding

Kaart van Suriname

Ottens, J. / Anoniem / Anonymous

Kaart van Suriname.

Nieuwe Kaart van Suriname vertonende de stromen en land-streken van Suriname, Comowini, Cottica en Marawini, gelegen in Zuid America op de kusten van Caribana. 6. gr: benoorden de Linie Equinoct. met naauwkeurige aanwyzingen van alle de Steden, Sterktens en Plantagien mitsgaders de diepte der Stromen en Banken volgens de nieuwste waarnemingen.

De kaart is op wit papier geplakt.

Linksonder, in potlood: 94.

Op de kaart zijn bergen, vegetatie en gebouwen / vestigingen ingetekend.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.