Fort

Brandwagt, post (Motkreek)

De post Brandwacht aan de Motkreek werd in 1685 op last van gouverneur Van Aerssen van Sommelsdijck ingericht als permanente waarnemings

en waarschuwingspost op de aanzeilroute langs de oostkust naar de monding van de Surinamerivier. In de latere achttiende eeuw bestond de post Brandwacht uit een redoute aan de oostoever van de kreek op zo’n driekwart kilometer van de monding, met een aparte piketpost aan het zeestrand.

Afbeeldingen