Fort

Zeelandia, fort (Paramaribo)

Het nog niet geheel voltooide Engelse fort Willoughby dat in 1667 in Nederlandse handen kwam en in mei 1668 definitief aan Abraham Crijnssen was overgedragen, werd onder diens interim-bestuur tot 1669 alsnog afgebouwd en vervolgens onder gouverneur Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck na 1683 voorzien van een aarden buitenfort. Sindien is het fort bekend onder de naam Zeelandia. De locatie en vorm van het fort bleken in de daaropvolgende decennia problematisch, en er volgden vele voorstellen tot aanpassing, herbouw of zelfs verwijdering van het fort.

Afbeeldingen