beschrijving beschrijving

Kaart van de rivieren Suriname en Commewijne, detail

Afbeelding

Kaart van de rivieren Suriname en Commewijne, detail

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: “Caerte ofte vertooninge van de Rivieren van Suriname en Commewyne met verscheyde creken uyt deselve spruytende, als Para, Surinoo en Cotteca ende ander meer, gelyck die nu tegenwoordich bewoont verden.”

Dit betreft een onderdeel van een reproductie van een zeldzame kaart met de plantages rond the Suriname en Commewijne rivieren. Voor de reproductie in zijn geheel zie VEL1666E.

De namen van de drukker en uitgever zijn niet bekend. De originele koperdruk is in 1931 verbrand.

Het noorden is onder.

Zie Nederlands Archievenblad, jrg. 38 (1930-1931).

Schaal van 6 mijlen of 4 Uyren gaens = 140 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.