beschrijving beschrijving

Kaart van Suriname

Afbeelding

Kaart van Suriname

Ottens, Joachim

Titel Leupe: Nieuwe Kaart van Suriname; vertonende de stromen en landstreken van Suriname, Commewini, Cottica en Marawini, gelegen in Zuid Amerika op de Custen van Caribana 6 gr. Benoorden de linie Equinoct enz.

Deze kaart van Suriname bestrijkt in feite alleen het oostelijke deel tussen de Surinamerivier en de Marowijne. Hij werd tussen 1713 en 1718 uitgebracht door de Amsterdamse graveur, drukker en uitgever Joachim Ottens en was in de vroege achttiende eeuw tot de verschijning van de grote overzichtskaart van Alexander de Lavaux in 1737 (VEL1668) de meest gangbare gedrukte kaart van de kolonie. De kaart is grof en bijna schematisch vormgegeven vergeleken met die veel nauwkeuriger opvolger en met de verschillende oudere manuscriptkaarten waaraan Ottens een belangrijk deel van zijn kaartgegevens heeft ontleend. Behalve als losbladige uitgave werd zijn kaart in 1718 ook gepubliceerd als bijlage in J.D. Herleins bekende overzichtswerk Beschryvinge van de volks-plantinge Zuriname, waarop de bovengrens van de datering is gebaseerd. De ondergrens van 1713 is afgeleid van het voorkomen (zij het op een onjuiste locatie) van de versterkte post op de Parnassusberg stroomopwaarts van Paramaribo, die in dat jaar werd ingesteld.

Het noorden is boven.

Schaalstokken van 7 Duitsche Mylen 15 in een Graad / 9 Uuren gaans van 20 in een Graad = [ca. 1 : 495.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Bubberman, F., Links with the past; the history of the cartography of Suriname 1500-1971