beschrijving beschrijving

Kaart van de Suriname- en Commewijnerivier

Afbeelding

Kaart van de Suriname- en Commewijnerivier

Straaten, J.C. van

Titel Leupe: Plan der rivieren Copename en Sarameca, afgemeten en gecarteert door: v. Straaten.

Deze kaart schetst de loop van de Coppename

en Saramaccarivier. Gelet is op verbindingen tussen deze en andere rivieren via kreken of paden. Met dit doel op het oog, maar ook uit economische overwegingen, zijn landplaatsen en bebossing zijn aangegeven. Indertijd waren er specialisten in het doorkruisen van het wilde landschap tussen de rivieren, zo wordt een posthouder genoemd die de tijdingen over en weer brengt van Suriname na de Corentijn en Barbice. Het aantal routes was echter beperkt, en de hier getoonde verkenningstocht probeerde nieuwe alternieven te vinden. Een van deze nieuwe routes is aangegeven tussen de Correntijne en Coppename rivieren via de Wajombe kreek, zoals linksboven op de kaart wordt besproken. De referentienummers aan de monding van de rivieren worden niet uitgelegd.

Het noorden is onder.

Schaal van 799 Surin, Kett. à 5 1/2 Rijnlandse roeden = 130 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.