beschrijving beschrijving

Kaart van Paramaribo

Afbeelding

Kaart van Paramaribo

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Schetsplan van Paramaribo en de voorstad Combé.

In 1785 werden door gouverneur Wichers 45 tuingrondjes (er mochten geen exportproducten verbouwd worden) van ieder ca. 50 Surinaamse akkers uitgegeven langs de Surinamerivier, tussen Paramaribo en de redoute Purmerend. Zij werden de Combées genoemd, een naam die in verband wordt gebracht met Nicolaas Combé, een ambtenaar die eind zeventiende eeuw ten noorden van Fort Zeelandia een kleine plantage had gehad. In februari 1797 besloot gouverneur Juriaan François de Friderici (1790-1802) een strook land gelegen tussen de Sommelsdijkse Kreek en de door Wichers aan de rivier uitgegeven percelen, in 66 erven te laten verdelen en deze uit te geven. Als toelichting van zijn plan stuurde hij een verkavelingsplan uit 1796 (VEL1717). Dit plan vormt de basis van de hier getoonde kaart en bevat de nieuwe uitleg in de oorspronkelijk ontworpen vorm rondom een centraal plein, dat in werkelijkheid niet is gerealiseerd. De woonbuurt werd vanaf het begin, net als de eerder door Wichers uitgegeven gronden, als Combé aangeduid, maar heette formeel de Voorstad Zeelandia. Dit is een niet nader uitgewerkt plan van de stad als geheel, dat grote overeenkomst vertoont met een bekende gedrukte kaart van Hiemcke, de Platte Grond van de Stad Paramaribo zoo verre als dezelve tot het jaar 1804 door het Gouvernement aldaar is opgestelt. De voorstad is rechtsonder weergegeven, en voor de rest van de stad zijn de straatnamen gegeven en voor nabijgelegen percelen de namen van eigenaars.

Het noorden is rechtsboven.

Schaalstok van 45 [kettingen] = [ca. 1 : 7.200].

Zie ook VEL1717A en B.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)