beschrijving beschrijving

Ontwerp voor een nieuw fort bij Paramaribo, nr. 6

Afbeelding

Ontwerp voor een nieuw fort bij Paramaribo, nr. 6

Thourton, Isaac

Titel Leupe: Project d' une Nouvelle Forteresse.

Begin 18de eeuw werd onderzocht hoe de verdediging van Suriname verbeterd kon worden. Nadat een plan voor een nieuwe en veel grotere versterking bij de samenvloeiing van de Surinamerivier en de Commewijne van de hand was gewezen door de gouverneur en raden van Suriname, verzochten zij Isaac Tourton (1678-1748) een ontwerp te maken voor een vervangend fort voor Zeelandia, waarvan het resultaat in zes varianten is afgebeeld op in deze serie (VEL2030A1-6). Hier is een stervormig ontwerp met vijf bastions getoond.

De zes plattegronden werden op 7 september 1710 tezamen met Tourtons rapport van 18 juli naar de directeuren in Amsterdam gezonden, met de aantekening dat gouverneur en raden Tourtons eigen voorkeur voor plan nr. 6 ondersteunden. Hierop volgde een nadere missive van Tourton, met daarin onder meer de plattegrond van de bestaande toestand (VEL2067A) en zijn uitwerking in detail van plan nr. 6. Een verbeterde versie daarvan, overgezonden in 1712, met een iets veranderde ligging van het geprojecteerde fort, is gereproduceerd op VEL2068. Het bijbehorende profiel op VEL2067B is echter nog het oorspronkelijke, dus getekend in 1710.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 150 Toises, ch√Ęcune de 6 pieds Rhenans. Elle est pour toutes les cinq Figures ou Desseins = [ca. 1 : 1.950].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)