beschrijving beschrijving

Ontwerp voor een nieuwe hoofdwacht met klokkentoren

Afbeelding

Ontwerp voor een nieuwe hoofdwacht met klokkentoren

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe: "Plan en doorsnede van een toren in het for Zeelandia"

Dit is ontwerptekening van een nieuwe hoofdwacht met klokkentoren in het fort Zeelandia. Deze wacht werd in 1789-1790 werd voltooid. Het markante torentje is tot ongeveer het midden van de negentiende eeuw te herkennen op aanzichten van Paramaribo. Het jaar van afbraak is echter niet precies bekend. De tekeningen werden in maart 1789 door gouverneur Wichers naar de Republiek gezonden; als mogelijke maker is wel Johann Gottfried Rabanus Böhm genoemd

Verwerving: Blijkens de paginatuur achterop, bijlage bij den brief van den gouverneur Wichers van 20 Maart 1789.

Achterop: "No. 5B, Register 17, deel 1, folio 87." Gemerkt Depôt des cartes, plans et journaux de la Marine.”

Schaalstok van 24 Voeten = [ca. 1 : 60].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname