beschrijving beschrijving

Ontwerp voor een half houten levensmiddelenmagazijn

Afbeelding

Ontwerp voor een half houten levensmiddelenmagazijn

Wijnbergen, Jacob

Titel Leupe: "Plan van een nieuw magazijn van vivres te bouwen binnen de forteresse Zeelandia."

Dit is een eerste ontwerp voor een nieuw en half stenen levensmiddelenmagazijn in het buitenfort. Het komt gezien de datering waarschijnlijk van de baas-timmerman Jacob Wijnbergen. In september van 1788 werd zijn plan tezamen met een alternatief plan door luitenant-ingenieur en inspecteur Nicolaas Laurens Robatel voor een geheel stenen gebouw van door gouverneur Wichers naar de directeuren gezonden.

Verwerving: "Overgesonden bij missive van den gouverneur-generaal Wichers van 27 September

  1. Zie resolutie der vergadering (van de Societeit van Suriname) van 29 Julij 1789, waarbij dit plan

    is goedgekeurd geworden.

Achterop: "No.8, Register 17, deel 1, folio 88. Gemerkt DepĂ´t des cartes, plans et journaux de la Marine."

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname