beschrijving beschrijving

Project van een gevangenis binnen fort Zeelandia

Afbeelding

Project van een gevangenis binnen fort Zeelandia

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe: "Project van een gevagenhuis binnen de fortres Zeelandia" in Suriname.”

Deze anonieme tekening betreft een nieuwe gevangenis binnen het oude fort uit begin 1780, die nog in hetzelfde jaar is gerealiseerd. Hij is gezien de stijl waarschijnlijk door Böhm geproduceerd.

Verwerving: Blijkens de nummering achterop, bijlage bij den brief van den gouverneur Texier van 7 Februari 1780.

Achterop: No.7. Register 17, deel 1, folio 88. Gemerkt Depôt des cartes, plans et journaux de la Marine

Schaalstok van 48 Voet Rhijnlands = [ca. 1 : 67].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname