beschrijving beschrijving

Kaart van Frans-Guyana

Afbeelding

Kaart van Frans-Guyana

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Plan de la Côte de la Guiane Francoise, depuis Caienne jusqu'a l'emboushure de la riviere Maroni, et du cours de cette riviere depuis son embouchure, jusqu'au premier saut etc.

Frankrijk was in de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) een bondgenoot van de Republiek, en hielp, als veel sterkere maritieme en koloniale mogendheid in deze periode, wereldwijd het verlies van aantal Nederlandse koloniën voorkomen. In het kader van dit bondgenootschap werd begin november 1781 vanuit Suriname de militair ingenieur Johann Friedrich Ferdinand Wollant naar de Franse buurkolonie Cayenne gezonden om met de autoriteiten aldaar te overleggen over wederzijdse militaire bijstand (of beter gezegd, Franse hulp aan de Nederlandse koloniën) en over levering van wapens, ammunitie en voedsel door de Fransen. Tijdens deze missie, die tot eind januari 1782 duurde, verzamelde Wollant gegevens voor veel van zijn kaarten en ontwerpen.

Hoogstwaarschijnlijk is deze Franse kaart door Wollant naar Paramaribo meegenomen. Hij reikt van de Marowijne rivier tot Cayenne en toont alle belangrijke rivieren die in de oceaan stromen. De Arimina

en Sibarignékreek van de Marowijne zijn ook getekend aangezien zij toegang verschaften tot de daar gelegen Marron-gemeenschappen. Dit laatste aspect was ongetwijfeld belangrijk voor Wollant. De jaren voor zijn tocht was hij belast met het ontwerpen van het Cordon van Defensie in oost-Suriname. De Marron-migratie over de grens van Frans-Guyana was van begin af aan een zwaktepunt van dit cordon.

Schaal van 13 Mijlen = 180 strep.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)