beschrijving beschrijving

Kaart van de kust tussen Paramaribo en Cayenne

Afbeelding

Kaart van de kust tussen Paramaribo en Cayenne

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Generale Kaart van een gedeelte van de Kuste van 't land van Guiana in Suid-America. Gelegen tusschen het rivier Suriname en het Eiland Cayenne; waerby verders aangetoond, de locaale situatie soowel van de banken en waterdieptens. Alsook van de terrains langs de kuste enz.

Deze grote kaart van de kusten tot Cayenne maakte Wollant in 1783, op basis van ‘eijgen Observatien’ tijdens een reis naar Cayenne ruim een jaar eerder in opdracht van gouverneur Bernard Texier en van gegevens die hij bij die gelegenheid van Franse informanten verzamelde. Wollants missie naar de Franse kolonie, van 6 november 1781 tot 22 januari 1782, had blijkens zijn uitvoerige verslag ervan (Nationaal Archief, 1.05.03 inv.nr. 376, bijlage 739a) ten doel om daar oorlogsbehoeften en levensmiddelen te verkrijgen, aangezien de aanvoer uit het moederland door de gestremde verbindingen als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog op zich liet wachten. Bovendien diende Wollant een opmeting uit te voeren van de canonnière (kanonneerboot) die Cayenne bezat en welke ook nuttig geacht werd ter verdediging van Suriname (VEL2024-2025). Ten slotte werd besloten het vaartuig aan Suriname uit te lenen en kreeg Wollant het op zijn terugreis mee.

Het noorden is onder.

Schaalstokken van 10 Hollandsche Mijlen à 20 in een graad = [ca. 1 : 310.000] / inzetkaarten, van links naar rechts 200 Roeden a 12 V:t Rhl. = [ca. 1 : 7.300] / [2] 60 Kett = [ca. 1 : 16.800] / [3] 300 Vt = [ca. 1 : 1.300] / [4] 60 Kett à 66 V:t = [ca. 1 : 15.000] / [5] 300 Voet = [ca. 1 : 1.100] / [6] 110 Kett: à 66 V:t = [ca. 1 : 15.400].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)