beschrijving beschrijving

Kaart van de rivier en kolonie Essequibo

Afbeelding

Kaart van de rivier en kolonie Essequibo

Anoniem / Anonymous / Destouches, Albertus Siraut

Titel Leupe: ”Kaart van de "rivier en colonie Essequebo".

Deze anonieme kaart van Essequibo lijkt op basis van stijlkenmerken uit de tweede helft van de achttiende eeuw te stammen, maar de inhoud wijst ten dele op een aanzienlijk vroegere datering, ruwweg omstreeks 1715. In de kolonie is geen andere versterking te zien dan Fort Kijkoveral, terwijl ook de tijdelijke bestuurszetel in Cartabo op de tegenoverliggende westoever van de Mazaruni nog niet is aangeduid. Wel is daar de plantage van gouverneur Pieter van der Heijden (1707-1719) ingetekend, waarbij in 1718 deze nederzetting werd aangelegd. Op Groot-Vlaggeneiland ontbreekt nog elke verwijzing naar Fort Zeelandia, waar in 1744 het gouvernement zijn nieuwe onderkomen betrok. Anderzijds zijn aan de benedenloop en op de eilanden in de monding al veel plantages ingetekend, wat juist weer op een later tijdstip van vervaardiging duidt. De kaart behoorde in 1896 mede tot de bronnen die de Venezuela-British Guiana Boundary Commission gebruikte voor haar arbitrage, maar werd toen op naam gesteld van de van oorsprong Franse landmeter Albert(us) Siraut Destouches en gedateerd 1779-1780. De reden daarvoor zal voornamelijk hebben gelegen in de overeenkomsten in topografische weergave met onder meer de kaart van c.q. naar Siraut Destouches op 4.AANW1473 in het Nationaal Archief. Aangenomen dat deze connectie inderdaad relevant is, zou het dus hooguit kunnen gaan om een kopie door Siraut Destouches naar een onbekende kaart van ten minste een halve eeuw eerder, of om een retrospectieve afbeelding. De aan het begin van de 20ste eeuw gemaakte toeschrijving aan Johan Christoph Heneman kan, op basis van de stijl van de kaart, in ieder geval worden verworpen.

Het noorden is rechts.

Schaalstok van 4800 Roeden = [ca. 1 : 252.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)