beschrijving beschrijving

Kaart van kavels gelegen tussen Belgarde en het geplande kanaal bij de Leyde redoute

Afbeelding

Kaart van kavels gelegen tussen Belgarde en het geplande kanaal bij de Leyde redoute

Heneman, Johan Christoph von

Titel Leupe: Kaart van de Plantagien, van Belgarde tot aan het geprojecteert Canaal by de redout Leyden.

Deze kaart toont verschillende kavels ten noorden (onder in de kaart) van de Commewijne Rivier en de Leyde redoute alsook het geprojecteerde kanaal dat ten westen (rechts op de kaart) moet worden aangelegd.

De eerste gronden in dit gebied werden kort voor het midden van de achttiende eeuw uitgegeven.

Al voor ca. 1757 begon hier ook de ontginning van de laaggelegen delen verder van de rivier vandaan, het eerst langs de Warapa

en de Matapicakreek, waarvoor het echter noodzakelijk was op uitgebreide schaal afwaterings

en toevoerkanalen te graven.

Deze kaart geeft een van de geplande kanalen weer.

De getoonde kavels zullen baat hebben bij dit kanaal en zijn allen met eigenaam genoemd.

De achterlanden van de kavels zijn met een stippellijn onderscheiden van de kavel zelf, bij drie achterlanden staat vermeld dat bij de Resolutie van Heeren Directeuren van 18de Aug. 1730 de consessie van deze achterlanden, maar gedeeltelijk goed gekeurd is.

Allen stukken grond zijn gemeten en de meest westelijke (rechts op de kaart) bevatten hun omvang in Surinaamse akkers (0,43 hectare per akker).

De Leyde redoute is weergeven ter oriëntatie.

Schaal van 200 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 245 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.