beschrijving beschrijving

Kaart van kavels die ontgonnen zullen worden naast het geplande kanaal bij de Leyde redoute

Afbeelding

Kaart van kavels die ontgonnen zullen worden naast het geplande kanaal bij de Leyde redoute

Heneman, Johan Christoph von

Titel Leupe: Schetskaart van een gedeelte der landen in de Colonie Suriname aan de Noordzyde der Rivier Beneden Comewyne by de redout Leyden geleegen.

Deze kaart toont verschillende bestaande en nog niet ontgonnen kavels ten noorden (onder in de kaart) van de Commewijne Rivier en de Leyde redoute alsook het geprojecteerde kanaal dat ten westen (rechts op de kaart) moet worden aangelegd.

De eerste gronden in dit gebied werden kort voor het midden van de achttiende eeuw uitgegeven.

Al voor ca. 1757 begon hier ook de ontginning van de laaggelegen delen verder van de rivier vandaan, het eerst langs de Warapa

en de Matapicakreek, waarvoor het echter noodzakelijk was op uitgebreide schaal afwaterings

en toevoerkanalen te graven.

Deze kaart geeft een van de geplande kanalen weer alsook de grond die daar ten westen (rechts van de kaart) van ontgonnen kan worden.

Deze nieuw lappen grond zullen worden overgenomen door de Ouderszorgh plantage gelegen aan de zuiderzijde van de Commewijne rivier (niet afgebeeld) en de eigenaris daarvan de weduwe A. Vereul en haar zoonen.

De Ouderszorgh plantage wilt deze nieuwe kavels gebruiken om hun slaven voldoende aan werk te zetten en van provisie en voedsel te voorzien.

De getoonde al bestaande kavels zullen baat hebben bij dit kanaal en zijn allen met eigenaam genoemd.

De achterlanden van de kavels zijn met een lijn onderscheiden van de kavel zelf en niet ingekleurd.

Onder de nieuwe kavels bevatten de twee meest zuidelijk (boven in de kaart en beide rood gekleurd) gelegen hun verwachte omvang in Surinaamse akkers (0,43 hectare per akker).

De overige nieuw kavels (licht groen, geel en donkergroen gekleurd) zijn van gelijke omvang als de meest zuidelijke twee.

De Leyde redoute is weergeven ter oriëntatie.

De kaart is ondertekend door de landmeter zelf op 18 September 1798.

Twee voorstudies zijn beschikbaar (VEL 1857A en 1857A1).

Oorsprong: [OBP Suriname] 1720 blz. 125-128.

Schaal van 150 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 185 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.