beschrijving beschrijving

Kaart van kavels rondom de Commewijne Rivier en in de Matapica Kreek

Afbeelding

Kaart van kavels rondom de Commewijne Rivier en in de Matapica Kreek

Gosseky, J.C.

Titel Leupe: Generaele Caert van Mattapica en diverse sig daerin ontlastende Crequen, als Warappa, Toerpoeripa en Cabbes Criq, beneffens de Noordseyde der rivier beneden Comowyne enz.

Deze kaart toont alle kavels rondom de Commewijne Rivier en de Matapica kreek alsook de achterlanden die vrij komen bij het aanleggen van een nieuwe kanaal ten westen (links op de kaart).

De eerste gronden in dit gebied werden kort voor het midden van de achttiende eeuw uitgegeven.

Al voor ca. 1757 begon hier ook de ontginning van de laaggelegen delen verder van de rivier vandaan, het eerst langs de Warapa

en de Matapicakreek, waarvoor het echter noodzakelijk was op uitgebreide schaal afwaterings

en toevoerkanalen te graven.

Deze kaart geeft een totaal beeld van al deze kavels en hun eigenaren, die met volnaam en het aantal Surinaamse akkers (0,43 hectare per akker) in bezit vernoemd zijn in de legenda boven in de kaart.

De kavels 19-29 zullen baat hebben bij dit kanaal maar uit de aantekening rechtsboven op de kaart blijkt dat nog niet alle kavels aan de nieuwe gracht verbonden zijn .

De achterlanden van de kavels zijn met een stippellijn onderscheiden van de kavel zelf en niet ingekleurd.

Alleen voor de nieuwe achterlanden is het aantal Surinaamse akkers binnen de kavel aangegeven; de ander lappen grond bevatten slechts nummers en eigenamen om ze met de legenda boven te verbinden.

Redoutes, het Nieuw Amsterdam fort en de loop van kreken en rivieren zijn weergeven ter oriëntatie.

De kaart is ondertekend door de landmeter zelf in 1767.

Schaal van 500 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 230 strepen.

Een kopie is beschikbaar (1857A)

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.