beschrijving beschrijving

Plattegrond van de redoute Leiden

Afbeelding

Plattegrond van de redoute Leiden

Dircks, Abraham

Titel Leupe: Nieuw Project der Verbeetering van de Redout Lyden.

Net als bij de redoute Purmerend werd al snel duidelijk dat de redoute Leiden, uitgevoerd naar het oorspronkelijke ontwerp, veel te zwak was om serieuze tegenstand te kunnen bieden bij een aanval via de monding van de Surinamerivier. De voorlopige oplossing die Abraham Dircks in 1766 of begin 1767 voorstelde waren dezelfde als die bij Purmerend: dempen van de overbodige gracht, rechttrekken van een deel van de omwalling zodat er meer geschut geplaatst zou kunnen worden, en samenvoegen van de binnen

en buitenwal tot één ‘Capitaele Wall’. Deze kaart geeft de bestaande situatie in 1766 en de geprojecteerde wijzigingen weer, die volgens de inscriptie op zijn overzichtskaart op VEL1999 in november en december 1767 werden uitgevoerd.

Het noorden is onder.

Schaalstokken van 10 Roeden = [ca. 1 : 400] / [profiel] 15 [voet] = [ca. 1 : 190].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)