beschrijving beschrijving

Plattegrond en profielen van de redoute Leiden

Afbeelding

Plattegrond en profielen van de redoute Leiden

Lotsy, Hendrik

Titel Leupe: Project ter verbetering van de Post Leyden.

Net als bij de redoute Purmerend werd al snel duidelijk dat de redoute Leiden veel te zwak was om serieuze tegenstand te kunnen bieden bij een aanval via de monding van de Surinamerivier. Een noodplan opgesteld en uitgevoerd in 1766-1767 maakte het fortje na uitvoering later in 1767 wellicht iets weerbaarder (zie VEL1999), maar bracht geen verbetering in de onderliggende tekortkomingen van het fort. In maart 1768 verleenden de directeuren van de Sociƫteit van Suriname daarom opdracht aan militair ingenieur Hendrik Lotsy om een geheel nieuw ontwerp te maken. De belangrijkste voorwaarde waaraan de herbouwde redoute zou moeten voldoen was 'dat het aan vyandelyke scheepen onmogelyk zal zijn, de Rivieren de Surinamen of Commewijne op te vaaren, sonder sig eerst meester van deese post gemaakt te hebben, waar van een vijand niet dan door een formeel beleg sig meester zal konnen maaken; werdende tot desselfs defensie niet meer dan 30 stukken Canon twaalfponders, 6 Houwitsers, en een besetting van 250 man Infanterie en 50 Artilleristen met al het nodige vereijst.'

Lotsy ontwierp het nieuwe fortje met drie aarden voorwerken (B, C, D), een stenen centraal verdedigingswerk (A, apart in detail weergegeven op VEL2056) en grachten rondom. De totale kosten beraamde hij op basis van de prijzen in de Republiek op 80.000 gulden, afgezien van het eventueel nog noodzakelijke heiwerk voor het gemetselde binnenfort. Dat was de Sociƫteit te duur en het plan is dan ook nooit verwezenlijkt. Voor de beoordeling van het project door de directeuren zijn in 1769 nog twee houten schaalmodellen van het ontwerp gemaakt, die zich nu beide bevinden in de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam.

Het noorden is rechtsonder.

Schaal van 130 Toises = 180 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)