beschrijving beschrijving

Kaart van kavels rond de Motkreek

Afbeelding

Kaart van kavels rond de Motkreek

Helleday, Adrianus Hendricus

Titel Leupe: Generale Projectkaart van de Motkreek, houdende tien stuks landerijen, gelegen aan beide oevers, beginnende aan de overzyde van de Overtoom tot aan Zee.

De kaart geeft een deel van het gebied tussen de zeekust en de Cottica ten oosten van het Tapoeripakanaal weer, dat in hoofdzaak pas na ca. 1785 werd ontgonnen.

Het projectplan van Adrianus Hendricus Helledaij toont de nieuw uit te geven gronden langs de Motkreek, die hier nog niet direct met het Tapoeripakanaal is verbonden.

Tien geplande kavels zijn weergegeven, allen van rond de 500 Surinaamse akkers (215 hectare).

Ten zuiden (boven op de kaart) van de kavels liggen de plantages de Clemensburg en Zeewijk, ten noorden (onder op de kaart) de post Brandwagt.

Het plan is nadien nagenoeg volgens het hier afgebeelde plan uitgevoerd.

De kaart is ondertekend op 20 Oktober 1785.

Schaal van 100 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 106 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)