beschrijving beschrijving

Kaart van reizen landinwaarts vanuit Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Kaart van reizen landinwaarts vanuit Kaap de Goede Hoop

Anoniem / Anonymous

Titel catalogus Leupe (NA): Caart als voren, hiermee wordt bedoeld de titel van VEL0848: Caerte van de Lantreysers.

Bij de omgerekende schaal is uitgegaan van 33,333332 Duitse mijlen.

Notities verso: Caert vande Lant-reijsers / Behoort by brieven en papieren van de Kaap overgekomen in 1662 no. 10 / No. 25 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 498 p.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.