beschrijving beschrijving

Kaart van de westkust van Afrika, van Sierras de St. Thomé tot de Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Kaart van de westkust van Afrika, van Sierras de St. Thomé tot de Kaap de Goede Hoop

Anoniem / Anonymous

Kaart van de westkust van Afrika, van Sierras de St. Thomé tot de Kaap de Goede Hoop.

Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Kust van Afrika, tusschen Sierras de St. Thomé en Cabo de Bona Esperança.

Notitie verso: Kaart van de Kaap en Tafelbaay bladz. 988 brieven en papieren uit de Kaap overgekomen no. 19.

Op verschillende plekken op de kaart: 160 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.