Post

Negombo

Sri Lanka

Om Negombo heeft de VOC met de Portugezen een langdurige en felle strijd gevoerd. Toen de compagnie het fort voor de tweede maal veroverde, weigerden de Portugese soldaten zich over te geven waarna zij allemaal zijn gedood. De VOC wilde beslist alle Europese concurrenten van Ceylon verdrijven. Negombo was voor de VOC van groot belang voor de kaneelhandel. De inwoners van Negombo zelf leefden voornamelijk van de visvangst. Aanvankelijk was de VOC afhankelijk van de toevoer van kaneel uit de oerwouden die behoorden tot het gebied van de koning van Kandy, met wie de compagnie gedurende de tweede helft van de 17de eeuw op voet van oorlog leefde. De koning trachtte vooral de economische belangen van de VOC te schaden door landerijen te verwoesten en grote delen van de bevolking weg te voeren. Dit gebeurde onder andere in Negombo. De VOC zette daaarom militairen in die de kaneelschillers moesten beschermen.

Afbeeldingen