beschrijving beschrijving

Kaart van de stad en het fort van Japara

Afbeelding

Kaart van de stad en het fort van Japara

Graaff, Isaac de

Titel catalogus Leupe (NA): Kaarte van 't Fort en stad Japara, mitsgaders de aanwysing der posten, so als deselve op ordre van de heer Cornelis Speelman in den Jare 1677 beset geweest zyn.

Datering van de situatie betreft 1677.

Op de middenvouw zijn beide helften aan elkaar geplakt geweest, maar weer losgeraakt zodat de kaart uit twee stukken bestaat.

Rechtsboven genummerd: 5.e.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.