beschrijving beschrijving

Plattegrond van de stad en het fort te Malakka

Afbeelding

Plattegrond van de stad en het fort te Malakka

Reimer, Carl Friedrich / Elias, P. / Vaillant, I.O. / Verhuell, C.A. / Gravestein, J.F.L van

Titel catalogus Leupe (NA): Hoofdplan van de stad en Kasteel Malacca, volgens gedane meeting.

Naast het opschrift genummerd No. 2. Het zouden 4 bladen moeten zijn, maar blijkens een aantekening van 1963 in de catalogus Leupe ontbraken er op dat moment drie stukken.

Notities verso: No. 2 / 597 [met vette cijfers gestempeld op een etiketje].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.