beschrijving beschrijving

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Afbeelding

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Reimer, Carl Friedrich

Titel catalogus Leupe (NA): Profielen enz., hiertoe behoorende; van verschillende grootte en afmetingen, met 'hiertoe' wordt bedoeld VEL1117.

Rechtsboven genummerd: No. 6

Notities verso: No. 7F, reg 6 / 597 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.