beschrijving beschrijving

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Afbeelding

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Reimer, Carl Friedrich

Titel catalogus Leupe (NA): Plan van een tweede project tot versterking van het front van Tranquera.

Rechtsboven genummerd: No. 8

Notities verso: No. 7H, reg 6 / 597 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.