beschrijving beschrijving

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Afbeelding

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Reimer, Carl Friedrich

Titel catalogus Leupe (NA): Hoofdplan van een derde project, als voren, met 'als voren' wordt bedoeld VEL1119: Plan van een tweede project tot versterking van het front van Tranquera.

Genummerd No. 10.

Notities verso: No. 7, reg 6. [achter 7 staat nog een onduidelijke letter] / no. 238 / 597 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.