beschrijving beschrijving

Kaart van de rede van Malacca

Afbeelding

Kaart van de rede van Malacca

Vaillant, I.O. / Twent, A.C.

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Plan der Rheede van Malacca.

Notitie catalogus Leupe: Op order van den WeledeleGestrenge Heer I.O. Vaillant Capitein ter zee opgenoomen en zaamengesteld door A.C. Twent Lieut. ter zee.

Notities verso: Rhee van Malacca [in potlood] / 162/61 [in potlood] / zee-kaarten no. 3 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.