beschrijving beschrijving

Kaart van de riviermonding van de rivier Palembang

Afbeelding

Kaart van de riviermonding van de rivier Palembang

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de titel van VEL0365: Kaart der Mond van de Palembangsche Rivier.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.