beschrijving beschrijving

Kaart van de Banda-eilanden

Afbeelding

Kaart van de Banda-eilanden

Vingboons, Johannes

Kaart van de Banda-eilanden.

Caerte, Ofte een Afteijckeninge VAn de Principale Eijlanden van Banda, Met de Aenwijsinge van alle de Casteeelen, Reduijten, ende Negerijs, Meest met Noten musckaet Boomen Beplant, Die van de Eigenaers Beseten worden.

Legenda: No. 1 Ist Eijlandt Neijra, Alwaer tCasteel Nassau Belgica, ende de Reduijt opgelegen zijn welcke voorscheve Eijlandt Bultigh, ende Heuvelich is, daer den Voornaemsten, ende Hoogsten Bergh van genaemt is Den Papen Bergh. / 2. Is de Negerijen van Neijra, gelegen bewesten t' Casteel Nassauw, in de Laeghte. / 3. Het Sieckenhuijs Staende op de vlacke hoeck. / 4. Een Groote Brandende Bergh, bij de Inwoonders genaempt Gounongapij. Dewelcke alsoo van alle Specerijen, en Vruchtdragende Boomen Wtgenomen weijnig Ontbloot is, Ende Onbewoont blijft. / 5. t'Groot Eijlandt Banda genaemt. / 6. Het Casteel Hollandia, gelegen aen de Westzyde der binnen Cust, van ''t voorsz. Banda. / 7. Is de Logie van de Compagni, daer de Specerijen ontfangen worden, Staende onder 't Fort. Op de Zeestrandt. / 8. Een Oude Vervallen Negerije, genaemt Madianhan. / 9. Zijn Verscheijde Borgers Steene gemetselde Huijsen, Staende aen de binnensijde vant Groote landt. / 10. Een wooninge van de Compagnie genaemt Middelburgh, olim Calia Bocque, staende boven Opt Geberchte, dienende tot een Wachthuijs. / 11. De Reduijt op Salamma, met de Negerij. / 12. De Reduijt op Demer, met zijn Negerij. / 13. Het Huijs, ofte Sterckte, van Waijer, met zijn Negerij. / 15. Is het Eijlandt Poulo Aij. / 16. Het Casteel Revenge, met de Negerij rontom gelegen. / 17. Het Eijlandt Poulo Ron. / 18. De Comp. Logie, met weijnige Huijsen daerbij. / 19. Het Eijlandt Neijlacke, gelegen ontrent een Muschetschoot van de wal, van 't gemelde Poulo Ron, streckende met Een Reiff ende drooghte daerean vast, Waerop voor deesen de Engelse Comp. een sterckte gehadt heeft. / 20. Het Eijlandt Rosingeijn. / 21. De Reduijt met de Negerije. / 22. Een kleijn Reduijt, gelegen aen Oosthoeck van't voorschreve Landt, met een weijnich Huijskens. / 23. Een kleijn Eijlandeken, dicht onder de wal gelegen.

De kaart is afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)