Post

Stellenbosch

Zuid-Afrika

De VOC-vestiging te Kaap de Goede Hoop aan de Tafelbaai was nooit bedoeld als winstobject voor de VOC. Alleen als er een grote blanke boerenbevolking kwam zou de Kaap zich kunnen bedruipen. Tot het einde van de 17de eeuw bewoonde de Europese bevolking alleen het gebied tussen Kaapstad en de eerste bergketens van de Zuidwest-Kaap, een gebied van ongeveer 70 bij 100 kilometer. Toen in 1672 een groot gebied van de Hottentotten werd gekocht kon er een begin worden gemaakt met de bewoning voorbij de Kaapse vlakte. Onder het bestuur van gouverneur Van der Stel werd in 1679 Stellenbosch gesticht. De gouverneur had er zijn eigen bedrijven. Na 1700 breidden de landbouwbedrijven van de kolonie zich verder in oostelijke richting uit en Stellenbosch werd nu ook de naam van een district.

Afbeeldingen